Szukaj
Close this search box.

Zwrot produktu

 

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

W przypadku chęci zwrotu produktu, prosimy o wydrukowanie i wypełnienie formularza, oraz dołączenie go razem z paragonem do wysyłki zwrotnej.

Na mocy ustawy (art 32 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.(Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.)), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany). Dotyczy produktów kosmetycznych hermetycznie zamkniętych.

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Przyczyna zwrotu/ bez podania przyczyny zwrotu*: ……………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

 

……………………………………………………………………                                      ……………………………………………………………
(miejscowość, data)                                                                     (podpis)

*niepotrzebne skreślić