Regulamin konkursu: “Świętuj z nami 8 urodziny Black Tree !”

REGULAMIN KONKURSU: „Świętuj z nami 8 urodziny BlackTree!” §1. Organizator §2. Czas trwania Konkursu i komisja konkursowa §3. Warunki i zasady uczestnictwa w Konkursie §4. Zasady Konkursu i przebieg §5. Nagroda w Konkursie § 6. Dane osobowe uczestników Konkursu § 7. Postanowienia końcowe 1.Regulamin Konkursu dostępny jest pod adresem https://black-tree.eu/jak-stosowac-uchwyty-skorzane/świętuj-z-nami-8-urodziny-BlackTree!/ 2. Regulamin wchodzi w życie […]

Regulamin konkursu: “Świętuj z nami 8 urodziny Black Tree !” Read More »